Obowiązujące składki i opłaty na 2022 r. – Informacja o dostępności znaczków będzie podana na stronie i FB, w razie pytań proszę się kontaktować do Prezesa Koła – kol. Piotr Leple tel. 694415227

skladki czlonkowskie 2022

skladki na ochrone  zagospodarowanie wod 2022

skladki okresowe 2022 v1

Od 2019 roku uchwałą Zarządu Okręgu nr 2/11/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku dokonano podziału rzeki Odra na trzy odrębne akweny (łowiska odpowiadające odcinkom obwodów rybackich opisanych w Zezwoleniu Amatorskiego Połowu Ryb). Ma to duże znaczenie podczas wyboru składki – jeden akwen. Podział przedstawiony został poniżej:

• Obwód rybacki rzeki (Akwen) Odra 9 – Odra od ujścia Dobrzejówki w okolicach miejscowości Dobrzejowice do ujścia Kanału Ołobok (Nietkowickiego) w okolicach miejscowości Nietkowice wraz ze starorzeczami, odnogami, dołami rzecznymi mającymi stałe połączenie z rzeką – nr łowiska w rejestrze – 1,

• Obwód rybacki rzeki (Akwen) Odra 10 – Odra od ujścia Kanału Ołobok (Nietkowickiego) w okolicach miejscowości Nietkowice do ujścia Nysy Łużyckiej powyżej miejscowości Kosarzyn wraz ze starorzeczami, odnogami, dołami rzecznymi mającymi stałe połączenie z rzeką –  nr łowiska w rejestrze – 2,

• Obwód rybacki rzeki (Akwen) Odra 1 – Odra od ujścia Nysy Łużyckiej powyżej miejscowości Kosarzyn do ujścia Pliszki powyżej miejscowości Urad wraz ze starorzeczami, odnogami, dołami rzecznymi mającymi stałe połączenie z rzeką– nr łowiska w rejestrze – 3.

One comments

administrator9 grudnia, 2021 at 6:20 pm

[…] Aktualne składki PZW Okręg Zielona Góra. […]

You must be logged in to post a comment