E-ZEZWOLENIE – ZAPŁAĆ ZA WĘDKOWANIE

skladkipzw

SYSTEM ZAKUPU ZEZWOLEŃ OKRĘG PZW W ZIELONEJ GÓRZE

LINK do E-Zezwoleń

System Zakupu Zezwoleń w Okręgu PZW w Zielonej Górze pozwala na opłatę za zezwolenie okresowe (1,3,7,14 do końca roku) oraz opłacenie składek członkowskich.

Opłacając składkę członkowską stajemy się członkiem PZW Okręg w Zielonej Górze. Osoby, które wcześniej opłaciły składki w innych okręgach (nie dotyczy zezwoleń okresowych) nie mogą skorzystać z możliwości uzyskania zezwolenia za pomocą tego systemu. Nie można przynależeć jednocześnie do dwóch okręgów PZW.

Istnieje możliwość opłacenia składki członkowskiej w postaci:
– składka członkowska + składka pełna na ochronę i zagospodarowanie wód – mężczyźni
– składka członkowska + składka pełna na ochronę i zagospodarowanie wód – kobiety
– składka członkowska + składka pełna na ochronę i zagospodarowanie wód – członek uczestnik do 16 roku życia
– składka członkowska + składka niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód (bez środków pływających) – mężczyźni 
– składka uzupełniająca do  środków pływających
– cegiełka – dobrowolna opłata na młodzież

Przy opłaceniu składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód niezbędną i istotną daną będzie wpisanie przynależności do koła wędkarskiego. Informację na ten temat znajdziemy w legitymacji, gdzie wklejone są znaczki. Na pieczątce koła przybitej na ostatnio wklejonych znaczkach lub pod nimi znajdziemy taką informację (wpisujemy Koło Wędkarskie należące do Okręgu PZW w Zielonej Górze).

Na adres mailowy „przyjdzie” zezwolenie, rejestr połowu ryb oraz zasady wędkowania na wodach PZW Okręg w Zielonej Górze. Zezwolenie oraz rejestr połowu w formie elektronicznej należy wydrukować i wraz z wydrukowanym potwierdzeniem zapłaty dołączyć do legitymacji. Zezwolenie ważne jest tylko z wydrukowanym potwierdzeniem zapłaty.

Kiedy na adres mailowy przyjdzie potwierdzenie dokonania transakcji a nie dojdzie zezwolenie prosze sprawdzić folder “SPAM”.

UWAGA:
Zezwolenie należy zachować w celu potwierdzenia ciągłości opłaconych składek przez skarbnika koła w przyszłym roku.

W celu wykupienia zezwolenia okresowego lub składki członkowskiej kliknij w link poniżej.

Każda osoba dokonuje indywidualnej opłaty. W celu opłacenia składki np. dla dziecka należy jeszcze raz przejść procedurę opłacenia składki z danymi dziecka.

 

 >> Zezwolenie okresowe | Składki członkowskie* <<

 

 

*Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą 65-301 Zielona Góra, ul. Głowackiego 9.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bhpex.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wydania pozwolenia na połów ryb.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w ramach PZW.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby której dotyczą.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 8. Posiada Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę z tego tytułu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania zezwolenia na połów ryb.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.