Atlas ryb – Wymiary i okresy ochronne ryb

amurf
Amur 

(ctenopharyngodon idella, L) Rodzina: karpiowate (cyprynidae

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: nie ma


Belone belone
Belona 

(belone belone L) Rodzina: belonowate (belonidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: nie ma


bolen
Boleń 

(aspius aspius, L) Rodzina: karpiowate (cyprynidae) Potoczna nazwa: Rapa

Okres ochronny: 01.01 – 30.04 / Wymiar ochronny: do 40 cm
Limit dobowy: 2 szt.


brzana
Brzana 

(barbus barbus L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: od 1 stycznia do 30 czerwca / Wymiar ochronny: do 40 cm
Limit dobowy: 3 szt. razem z karpiem


certa 2
Certa 

(vimba vimba L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada; w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca. Wymiar ochronny: do 30 cm i od 45 cm
Limit dobowy: 5 szt.


dorsz
Dorsz 

(gadus morhua L) Rodzina: dorszowate (gadidae)

Okres ochronny: brak /  Wymiar ochronny: brak


glowacica
Głowacica 

(hucho hucho L) Rodzina: łososiowate (salmonidae)

Okres ochronny: od 1 marca do 31 maja / Wymiar ochronny: do 70 cm
Limit dobowy 1 szt. (w ciągu tygodnia od poniedziałku do niedzieli)


jaz11
Jaź 

(leuciscus idus L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: do 25 cm
Limit dobowy: 5 kg.


jelec
Jelec

(Leuciscus leuciscus) Rodzina: karpiowate

Okres ochronny: brak / Wymiar ochronny: do 15 cm
Limit dobowy: 5 kg.


jesiotr
Jesiotr

(Acipenserinae)  Rodzina: jesiotrowate

Zakaz połowu – jesiotr jest rybą podlegającą ścisłej ochronie. 


karas11
Karaś 

(carassius carassius L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: od 45 cm
Limit dobowy: brak


karp11
Karp 

(ciprinus carpio L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: do 40 cm i od 70 (nie dotyczy rzek)
Limit dobowy: 3 szt. razem z brzaną


klen11
Kleń

(leuciscus cephalus L) Rodzina: karpiowate (cyprynidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: do 25 cm
Limit dobowy: 5 kg


leszcz11
Leszcz 

(abramis brama L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: nie ma
Limit dobowy: bez limitu dla sztuk poniżej 2 kg, powyżej 2 kg / 5 szt na dobę


lin11
Lin 

(tinca tinca L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: do 25 cm
Limit dobowy: 4 szt.


lipien11
Lipień 

(thymallus thymallus L)Rodzina: lipieniowate (thymallidae)

Okres ochronny: od 1 marca do 31 maja / Wymiar ochronny: do 30 cm i od 40
Limit dobowy: 3 szt. razem z pstrąg. potok.


losos111
Łosoś 

(salmo salar L) Rodzina: łososiowate (salmonidae)

Okres ochronny: łosoś – w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu łososia w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia. / Wymiar ochronny: do 35 cm
Limit dobowy: 2 szt. razem z boleniem, sandaczem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną


mietus
Miętus 

( Lota lota L) Rodzina: dorszowate

Wymiar ochronny: na rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granic z wodami morskimi wynosi 30 cm, w pozostałych wodach do 25 cm i od 60 cm / Okres ochronny: na wszystkich wodach z wyjątkiem strefy na Odrze od ujścia rzeki Warty do granic z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego
Limit dobowy: 5 kg


okonf
Okoń 

(perca fluviatilis, L) Rodzina: okoniowate (percidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: do 18 cm i od 45 cm za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia
Limit dobowy: 5 kg


plocf
Płoć 

(rutilus rutilus L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: nie ma
Limit dobowy: 5 kg


pstrag11
Pstrąg 

Rodzina łososiowate

Okres ochronny: w przypadku pstrąga potokowego od 1 września do 31 stycznia w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia. Okres ochronny dla pstrąga tęczowego nie obowiązuje. / Wymiar ochronny: dla pstrąga potokowego – o 25 cm w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu, w Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach – do 30 cm i od 50 cm. Brak wymiaru ochronnego dla pstrąga tęczowego.
Limit dobowy: 3 szt. razem z lipieniem


sandacz11
Sandacz 

(lucioperca lucioperca L) Rodzina: okoniowate (percidae)

Okres ochronny: od 1 stycznia do 31 maja / Wymiar ochronny: do 50 cm i od 90 cm
Limit dobowy: 2 szt. razem z boleniem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną, łososiem


sieja
Sieja

(coregonus lavaretus L) Rodzina: łososiowate (salmonidae)

Okres ochronny: od 01 października do 31 grudnia / Wymiar ochronny: do 35 cm
Limit dobowy: 2 szt. razem z boleniem, sandaczem, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowna, ło-sosiem


sielawa
Sielawa

(coregonus albula L) Rodzina: łososiowate (salmonidae)

Okres ochronny: od 01 października do 31 grudnia / Wymiar ochronny: 18 cm
Limit dobowy: 5 kg.


sumf
Sum 

(silurus glanis L) Rodzina: sumowate (siluridae)

Okres ochronny: 1 listopada do 30 czerwca* w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 stycznia do 31 maja. / Wymiar ochronny: do 70 cm
Limit dobowy: 1 szt.


szczupakf
Szczupak 

(esox lucius L) Rodzina: szczupakowate (esocidae)

Okres ochronny: od 1 stycznia do 30 kwietnia. / Wymiar ochronny: do 50 cm i od 90 cm
Limit dobowy: 2 szt. razem z boleniem, sieją, sandaczem, trocią jeziorową i wędrowna, łososiem


swinka kopia
Świnka

(chondrostoma nasus L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: od 1 stycznia do 15 maja / Wymiar ochronny: do 25 cm
Limit dobowy: 5 kg.


tolpygaf
Tołpyga

(hypophthalmichthys molitrix L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: nie ma


troc wedrowna
Troć wędrowna 

(salmo trutta L) Rodzina: łososiowate (salmonidae)

Okres ochronny: od 1 października do 31 stycznia. / Wymiar ochronny: do 35 cm
Limit dobowy: 2 szt. razem z sandaczem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną, łososiem


troc jeziorowa
Troć jeziorowa

(salmo trutta L) Rodzina: łososiowate (salmonidae)

Okres ochronny: od 1 września do 31 stycznia. / Wymiar ochronny: do 50 cm
Limit dobowy: 2 szt. razem z sandaczem, sieją, szczupakiem, trocią jeziorową i wędrowną, łososiem


ukleja
Ukleja 

(alburnus alburnus L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae)

Okres ochronny: nie ma / Wymiar ochronny: nie ma


wegorzf
Węgorz 

(anguilla anguilla L) Rodzina: węgorzowate (anguillidae)

Okres ochronny: od 01 grudnia do 31 marca / Wymiar ochronny: do 60 cm
Limit dobowy: 2 szt.


wzdrega111
Wzdręga 

(scardinius erythrophthalmus L) Rodzina: karpiowate (cyprinidae) Potoczna nazwa: Krasnopióra

Okres ochronny: brak / Wymiar ochronny: do 15 cm
Limit dobowy: 5 kg.